×
SMART INVESTORS

Trang Chủ
NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG
BÁO CÁO PHÂN TÍCH
DANH MỤC ĐẦU TƯ
KIẾN THỨC ĐẦU TƯ
Liên Hệ

ĐẶNG CAO HOÀNG PHÚC

hinhanh.gif

Chức vụ:

Team Leader- Chuyên viên tư vấn khách hàng cao cấp với hơn 4 năm kinh nghiệm.

 

Slogan:

“Know what you own … and why you own it”_Peter Lynch

 

Trường phái đầu tư:

Đầu tư tăng trưởng và theo đà tăng trưởng

Phù thịnh không phù suy. Mua những doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh bền vững bước vào giai đoạn bùng nổ.

Thông tin liên hệ:

Di động: (84) 988931217

E-mail: phucdch@fpts.com.vn

Skype : phucdch_fpts

 

QUẢN TRỊ RỦI RO

TĂNG TRƯỞNG BỀN VỮNG