×
SMART INVESTORS

Trang Chủ
NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG
BÁO CÁO PHÂN TÍCH
DANH MỤC ĐẦU TƯ
KIẾN THỨC ĐẦU TƯ
Liên Hệ

TRẦN TUẤN KIÊN

hinhanh.gif

Chức vụ

Chuyên viên tư vấn đầu tư với hơn 2 năm kinh nghiệm

Slogan

Being wrong isn't a choice, but stay wrong is - Mark Minervini

Trường phái đầu tư

Phân tích kỹ thuật và CANSLIM

Thông tin liên hệ

Di động/zalo: (84) 909251295

Email: kientt@fpts.com.vn

Skype: kientt_10

QUẢN TRỊ RỦI RO

TĂNG TRƯỞNG BỀN VỮNG