×
SMART INVESTORS

Trang Chủ
NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG
BÁO CÁO PHÂN TÍCH
DANH MỤC ĐẦU TƯ
KIẾN THỨC ĐẦU TƯ
Liên Hệ

LƯƠNG HỒNG QUỐC

hinhanh.gif

Chức vụ:

Chuyên viên tư vấn đầu tư

Slogan:

“Trong kinh doanh, đúng hay sai không quan trọng, cái quan trọng là nếu đúng sẽ có được bao nhiêu tiền, và nếu sai sẽ mất bao nhiêu tiền.”_ George Soros

Trường phái đầu tư:

Lướt sóng ngắn hạn, Đầu tư tăng trưởng

Thông tin liên hệ:

Di động: 0933 906 096

Email    : quoclh@fpts.com.vn

Skype   :  hongquoc512@gmail.com

QUẢN TRỊ RỦI RO

TĂNG TRƯỞNG BỀN VỮNG