×
SMART INVESTORS

Trang Chủ
NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG
BÁO CÁO PHÂN TÍCH
DANH MỤC ĐẦU TƯ
KIẾN THỨC ĐẦU TƯ
Liên Hệ

LÊ THỊ PHƯỢNG TUYỀN

hinhanh.gif

Chức vụ

Chuyên viên tư vấn đầu tư

Slogan

Trong giao dịch, đúng hay sai không quan trọng, mấu chốt là bạn kiếm được bao nhiêu tiền khi đúng và mất bao nhiêu tiền khi sai_George Soros.

Quan điểm đầu tư: Việc đầu tư thành công tốn thời gian, đòi hỏi kỷ luật và sự kiên nhẫn.

Trường phái đầu tư

Đầu tư tăng trưởng và lướt sóng ngắn hạn

Thông tin liên hệ

Di động: (84) 925044997

E-mail: tuyenltp@fpts.com.vn

Skype: +84 925 044 997

QUẢN TRỊ RỦI RO

TĂNG TRƯỞNG BỀN VỮNG