×
SMART INVESTORS

Trang Chủ
NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG
BÁO CÁO PHÂN TÍCH
DANH MỤC ĐẦU TƯ
KIẾN THỨC ĐẦU TƯ
Liên Hệ

PHẠM NGỌC THÀNH

hinhanh.gif

Chức vụ

Chuyên viên tư vấn khách hàng với hơn 3 năm kinh nghiệm

Slogan

“Thị trường đầu cơ sinh ra trong sự ảm đạm, lớn lên bằng sự hoài nghi, phát triển nhờ sự lạc quan và chết bởi sự thỏa mãn – Sir John Templeton

Quan điểm đầu tư: Đầu tư những cổ phiếu có lợi thế cạnh tranh bền vững, bước vào giai đoạn bùng nổ.

Trường phái đầu tư

Đầu tư tăng trưởng và lướt song ngắn hạn

Thông tin liên hệ

Di động: (84) 898 341 088

Zalo: 034 638 4652

Email: thanhpn@fpts.com.vn

Skype: thanhpn_fpts                  

QUẢN TRỊ RỦI RO

TĂNG TRƯỞNG BỀN VỮNG